صدای آموزگار | AMUZGAR.IR
23 بهمن 1399

ارسال شده توسط در اول ابتدایی | 0 نظر

تدریس نشانه ل – فارسی اول دبستان...

تدریس نشانه ل – فارسی اول دبستان – دبستان شاهد حضرت قاسم علیه السلام ارومیه – آموزگار: مهدیه...

ادامه مطلب
23 بهمن 1399

ارسال شده توسط در اول ابتدایی | 0 نظر

آموزش جدول ارزش مکانی – صفحه 102 ریاضی اول د...

آموزش جدول ارزش مکانی – صفحه 102 ریاضی اول دبستان – دبستان شاهد حضرت قاسم علیه السلام ارومیه – آموزگار: مهدیه...

ادامه مطلب
10 بهمن 1399

ارسال شده توسط | 0 نظر

تدریس درس درخت فارسی اول دبستان R...

تدریس درس درخت فارسی اول دبستان – تدریس...

25 دی 1399

ارسال شده توسط | 0 نظر

تدریس درس روز برفی -نشانه فـ ف ̵...

تدریس درس روز برفی -نشانه فـ ف – فارسی...

24 دی 1399

ارسال شده توسط | 0 نظر

تدریس نماد تفریق- صفحه 93 ریاضی اول ...

داستان تفریق – تدریس نماد تفریق- صفحه 93...

24 دی 1399

ارسال شده توسط | 0 نظر

تدریس درس جنگل (نشانه گـ گ) فارسی او...

داستان لک لکی که رییس برکه شده بود- تدریس...

Amuzgar