ذهن زیبا

۱ـ اگر شما یک درجه بالا رفتید، باید در پیش خودتان یک درجه پایین بیایید؛ این می شود کمال.

(مقام معظم رهبری)

۲ـ کاغذ سفید را هر چقدر هم که تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد، برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت.

۳ـ افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند و افرادی که مخالف با عقیدۀ ما هستند، به ما دانش.

۴ـ هیچوقت فراموش نکنید! کوچکترین اندیشه ها گاهی می تواند بزرگترین راه ها باشند.

۵ـ تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست؛ بدانید و به هوش باشید که اسلام در فقر پا گرفت و در طمع مسلمان ‌نماها به خون نشست.

۶ـ انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است، خجل و شرمسار باشد؛ هر چه که باشد… امروز عاقل ‌تر از گذشته شده است.

۷ـ وقتی متوجه می شوید که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید.

۸ـ ما اشتباه نمی کنیم، صرفاً میآموزیم.

۹ـ اشتباه فرصتی است که هوشمندتر باشیم.

۱۰ـ همیشه مراقب اشتباه دوم باش؟ اشتباه اول حق توست!

۱۱ـ کسی که اشتباهی ندارد، یقین هیچ کار مفیدی انجام نمی دهد.

۱۲ـ در مشکلات سکوت کن، شاید خداوند حرفی برای گفتن داشته باشد.

۱۳ـ در تمام رنج هائی که می بریم، صبر اوج احترام به قوانین الهی است.

۱۴ـ این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

۱۵ـ بزرگ بیندیشید تا بزرگ شوید ارزش شما پیش از آنست که فکر می کنید.

۱۶ـ من سزاوار بهترینهایم چرا که خدا پیشاپیش من حرکت می کند.

۱۷ـ دیده پاک دنیا و آفریده ها را ناپاک نمی بیند.

۱۸ـ برای آسمانی شدن دل، باید پیشانی را بر زمین سائید.

۱۹ـ وقتی قهرمان جهان شدم، آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند. (جهان پهلوان تختی)

۲۰ـ زندگی بدون کار و کمک به مردم، مُردن پیش از وقت است.

۲۱ـ زندگی یعنی: “بخند هرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی؛ فراموش کن هرچند که دلگیری”.

۲۲ـ محترم بودن، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است.

۲۳ـ مهم بودن خوب است امّا خوب بودن مهمتر است.

۲۴ـ وقتی فرهنگ قدرتمندتر شدن مهمتر از خوب شدن باشد، انسانیت و زیبایی خفه می شود.

۲۵ـ نتیجه زندگی چیزهائی نیست که جمع می کنید، قلب هایی است که بدست می آورید.

۲۶ـ ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

۲۷ـ امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار، شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد.

۲۸ـ قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

۲۹ـ گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند، به یک نگاه و ندای ریش سفیدی گشاده می گردند.

۳۰ـ دانا نوای یک کتاب را، در نای یک جمله می نوازد.

۳۱ـ برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم.

۳۲ـ آرامش، رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان است.

۳۳ـ دنیا هم به آدم های خوش بین نیاز دارد هم به آدم های بدبین چون افراد خوش بین هواپیما می سازند، افراد بدبین چتر نجات!

۳۴ـ چه چیزهای که نرفت!!!؟؟؟ دروغ آمد: اعتبار رفت… شعار آمد: عمل رفت… شراب آمد: شخصیت رفت… تلویزیون آمد: خواب رفت… سود آمد: برکت رفت… مُد آمد: آبرو رفت… پُر خوری آمد: سلامتی رفت… رشوه آمد: حق رفت… دیر خوابی آمد: نماز صبح رفت… اسراف آمد: قناعت رفت… نژاد پرستی آمد: برادری رفت… ماهواره آمد: حجاب رفت… رقابت دنیایی آمد: نماز جماعت رفت… تالار آمد: غیرت رفت… تلفن آمد: صله رحم رفت… چه چیزهایی که نرفت!!!؟؟؟

۳۵ـ هرگز از امتحان کردن کارهای کوچک نترس، به خاطر بیاور که کشتی نوح را آماتورها، و تایتانیک را حرفه ای ها ساختند؛ امّا عاقبت آنها کاملا متفاوت بود.

۳۶ـ از جنگ بدتر هم هست! کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد؟

۳۷ـ امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیافتد…

ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد…

شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیافتد.

۳۸ـ کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام، باشگاه زیبائی افکار هم داشتیم؛ مشکل امروز ما اندام ها نیستند… افکارها هستند.

۳۹ـ من در برخی از امتحاناتم مردود شدم امّا دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند… اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. (بیل گیتس)

۴۰ـ من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایّام جوانی مدیونم. (ناپلئون بناپارت)

۴۱ـ به خاطر یک مشاجرۀ کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده… اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی؛ نخست قواعد را فرابگیر… به خاطر داشته باش، دست نیافتن به آنچه می جوئی… گاه اقبالی بزرگ است.

۴۲ـ آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند. (فیثاغورث)

۴۳ـ در زندگی منتظر معجزه نباش، خودت معجزه ی زندگی ات باش.

۴۴ـ حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه می کنند.

۴۵ـ مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم! (ژان وال ژان – بینوایان)

۴۶ـ دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح می دهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند.

۴۷ـ هیچکس قادر نیست بدون موافقت شما، احساس حقارت را به شما القا کند.

۴۸ـ یک مثقال تکبر و بی حرمتی، باعث ضایع شدن یک خروار دنیا شایستگی می شود.

۴۹ـ به جای سخن چینی و ایراد گیری دیگران، خود عامل و چاره اندیش باش.

۵۰ـ شجاع کسی است که در بیان حق از رنجش مردم و خشم بزرگان نترسد.

۵۱ـ شیشه وقتی آیینه می شود که بیش از یک رو نداشته باشد.

۵۲ـ بخاطر میخی، نعلی افتاد… بخاطر نعلی، اسبی افتاد… بخاطر اسبی، سواری افتاد… بخاطر سواری، جنگی شکست خورد… بخاطر شکستی، کشوری نابود شد… و همه به خاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود.

۵۳ـ مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد… وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: “تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند؛ من گاز می دهم”.

۵۴ـ موفقیت پیش رفتن و حرکت است نه به نقطه پایان رسیدن(موفقیت یک راه است نه مقصد).

۵۵ـ فراموش نکن! قطاری که از ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد ولی راه به جائی نخواهد برد؟

۵۶ـ پوسته تخم مرغ وقتی از بیرون بشکند باعث مرگ می شود، وقتی از درون بشکند شروع یک زندگی می شود؛ برای تغییرهای بزرگ باید از درون شکست.

۵۷ـ دانستن کافی نیست باید اقدام کرد، خواستن کافی نیست باید کاری کرد.

۵۸ـ انسان مثل رود جاری است هر وقت از حرکت باز بایستد بوی گند می گیرد.

۵۹ـ آتش طلا را می آزماید و ناملایمات، انسان های شجاع را.

۶۰ـ کارهای بزرگ از زمان هراسی ندارند.

۶۱ـ فرصت ها در سختی ها به وجود می آیند، بدون جاذبه زمین پرواز معنی ندارد.

۶۲ـ فقر نتیجه تفکر فقیرانه است برای ثروتمند شدن نوع تفکر و بینش خود را عوض کنید.

۶۳ـ پرواز کن تا به جایی که می خواهی برسی، اگر پرتاب شوی به جایی می رسی که دیگران می خواهند!؟

۶۴ـ لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا و بدان که روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که بجای پاسخ لبخند، به تمام سازهایت می رقصد.

+ هدیۀ ناقابل را از این حقیر پذیرا باشید +

[ حاصل زحمت ۱۰ روز گردش در بیش از ۱۰۰ وبلاگ پُر بازدید ]

{ بزرگترین دشمن رفاقت، حسادت است / آرزومند آرزوهای قشنگ شما }

( به امید استفاده التماس دعا، با کمال ادب و احترام: بسیجی خبرنگار کاوه شاهینی )

KAVE

درباره صدای آموزگار

با سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بنده ای از بندگان خدا هستم که امیدوارم و دوست دارم که جز خدا برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر بنده نباشم. شما هم دعایم کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*