ذهن زیبا | صدای آموزگار
9 آذر 1393

ارسال شده توسط در مقالات علمی | 0 نظر

ذهن زیبا

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2014/01/KAVE.png

اگر شما یک درجه بالا رفتید، باید در پیش خودتان یک درجه پایین بیایید؛ این می شود کمال.

(مقام معظم رهبری)

کاغذ سفید را هر چقدر هم که تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی گیرد، برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت.

افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند و افرادی که مخالف با عقیدۀ ما هستند، به ما دانش.

هیچوقت فراموش نکنید! کوچکترین اندیشه ها گاهی می تواند بزرگترین راه ها باشند.

تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست؛ بدانید و به هوش باشید که اسلام در فقر پا گرفت و در طمع مسلمان ‌نماها به خون نشست.

انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است، خجل و شرمسار باشد؛ هر چه که باشد… امروز عاقل ‌تر از گذشته شده است.

وقتی متوجه می شوید که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید.

ما اشتباه نمی کنیم، صرفاً میآموزیم.

اشتباه فرصتی است که هوشمندتر باشیم.

10ـ همیشه مراقب اشتباه دوم باش؟ اشتباه اول حق توست!

11ـ کسی که اشتباهی ندارد، یقین هیچ کار مفیدی انجام نمی دهد.

12ـ در مشکلات سکوت کن، شاید خداوند حرفی برای گفتن داشته باشد.

13ـ در تمام رنج هائی که می بریم، صبر اوج احترام به قوانین الهی است.

14ـ این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

15ـ بزرگ بیندیشید تا بزرگ شوید ارزش شما پیش از آنست که فکر می کنید.

16ـ من سزاوار بهترینهایم چرا که خدا پیشاپیش من حرکت می کند.

17ـ دیده پاک دنیا و آفریده ها را ناپاک نمی بیند.

18ـ برای آسمانی شدن دل، باید پیشانی را بر زمین سائید.

19ـ وقتی قهرمان جهان شدم، آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند. (جهان پهلوان تختی)

20ـ زندگی بدون کار و کمک به مردم، مُردن پیش از وقت است.

21ـ زندگی یعنی: “بخند هرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی؛ فراموش کن هرچند که دلگیری”.

22ـ محترم بودن، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است.

23ـ مهم بودن خوب است امّا خوب بودن مهمتر است.

24ـ وقتی فرهنگ قدرتمندتر شدن مهمتر از خوب شدن باشد، انسانیت و زیبایی خفه می شود.

25ـ نتیجه زندگی چیزهائی نیست که جمع می کنید، قلب هایی است که بدست می آورید.

26ـ ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

27ـ امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار، شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد.

28ـ قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

29ـ گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند، به یک نگاه و ندای ریش سفیدی گشاده می گردند.

30ـ دانا نوای یک کتاب را، در نای یک جمله می نوازد.

31ـ برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم.

32ـ آرامش، رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان است.

33ـ دنیا هم به آدم های خوش بین نیاز دارد هم به آدم های بدبین چون افراد خوش بین هواپیما می سازند، افراد بدبین چتر نجات!

34ـ چه چیزهای که نرفت!!!؟؟؟ دروغ آمد: اعتبار رفت… شعار آمد: عمل رفت… شراب آمد: شخصیت رفت… تلویزیون آمد: خواب رفت… سود آمد: برکت رفت… مُد آمد: آبرو رفت… پُر خوری آمد: سلامتی رفت… رشوه آمد: حق رفت… دیر خوابی آمد: نماز صبح رفت… اسراف آمد: قناعت رفت… نژاد پرستی آمد: برادری رفت… ماهواره آمد: حجاب رفت… رقابت دنیایی آمد: نماز جماعت رفت… تالار آمد: غیرت رفت… تلفن آمد: صله رحم رفت… چه چیزهایی که نرفت!!!؟؟؟

35ـ هرگز از امتحان کردن کارهای کوچک نترس، به خاطر بیاور که کشتی نوح را آماتورها، و تایتانیک را حرفه ای ها ساختند؛ امّا عاقبت آنها کاملا متفاوت بود.

36ـ از جنگ بدتر هم هست! کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد؟

37ـ امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیافتد…

ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد…

شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیافتد.

38ـ کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام، باشگاه زیبائی افکار هم داشتیم؛ مشکل امروز ما اندام ها نیستند… افکارها هستند.

39ـ من در برخی از امتحاناتم مردود شدم امّا دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند… اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. (بیل گیتس)

40ـ من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایّام جوانی مدیونم. (ناپلئون بناپارت)

41ـ به خاطر یک مشاجرۀ کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده… اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی؛ نخست قواعد را فرابگیر… به خاطر داشته باش، دست نیافتن به آنچه می جوئی… گاه اقبالی بزرگ است.

42ـ آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند. (فیثاغورث)

43ـ در زندگی منتظر معجزه نباش، خودت معجزه ی زندگی ات باش.

44ـ حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه می کنند.

45ـ مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم! (ژان وال ژان – بینوایان)

46ـ دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح می دهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند.

47ـ هیچکس قادر نیست بدون موافقت شما، احساس حقارت را به شما القا کند.

48ـ یک مثقال تکبر و بی حرمتی، باعث ضایع شدن یک خروار دنیا شایستگی می شود.

49ـ به جای سخن چینی و ایراد گیری دیگران، خود عامل و چاره اندیش باش.

50ـ شجاع کسی است که در بیان حق از رنجش مردم و خشم بزرگان نترسد.

51ـ شیشه وقتی آیینه می شود که بیش از یک رو نداشته باشد.

52ـ بخاطر میخی، نعلی افتاد… بخاطر نعلی، اسبی افتاد… بخاطر اسبی، سواری افتاد… بخاطر سواری، جنگی شکست خورد… بخاطر شکستی، کشوری نابود شد… و همه به خاطر کسی بود که میخ را محکم نکوبیده بود.

53ـ مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد… وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: “تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند؛ من گاز می دهم”.

54ـ موفقیت پیش رفتن و حرکت است نه به نقطه پایان رسیدن(موفقیت یک راه است نه مقصد).

55ـ فراموش نکن! قطاری که از ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد ولی راه به جائی نخواهد برد؟

56ـ پوسته تخم مرغ وقتی از بیرون بشکند باعث مرگ می شود، وقتی از درون بشکند شروع یک زندگی می شود؛ برای تغییرهای بزرگ باید از درون شکست.

57ـ دانستن کافی نیست باید اقدام کرد، خواستن کافی نیست باید کاری کرد.

58ـ انسان مثل رود جاری است هر وقت از حرکت باز بایستد بوی گند می گیرد.

59ـ آتش طلا را می آزماید و ناملایمات، انسان های شجاع را.

60ـ کارهای بزرگ از زمان هراسی ندارند.

61ـ فرصت ها در سختی ها به وجود می آیند، بدون جاذبه زمین پرواز معنی ندارد.

62ـ فقر نتیجه تفکر فقیرانه است برای ثروتمند شدن نوع تفکر و بینش خود را عوض کنید.

63ـ پرواز کن تا به جایی که می خواهی برسی، اگر پرتاب شوی به جایی می رسی که دیگران می خواهند!؟

64ـ لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا و بدان که روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که بجای پاسخ لبخند، به تمام سازهایت می رقصد.

+ هدیۀ ناقابل را از این حقیر پذیرا باشید +

[ حاصل زحمت 10 روز گردش در بیش از 100 وبلاگ پُر بازدید ]

{ بزرگترین دشمن رفاقت، حسادت است / آرزومند آرزوهای قشنگ شما }

( به امید استفاده التماس دعا، با کمال ادب و احترام: بسیجی خبرنگار کاوه شاهینی )

KAVE

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Amuzgar