خانه / دسته‌بندی نشده / روش تدریس روخوانی قرآن در دوره ی ابتدایی(قسمت دوم)

روش تدریس روخوانی قرآن در دوره ی ابتدایی(قسمت دوم)

تمرین با قرآن کامل

برنامه‌ی آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی،زمانی به نتیجه‌ی روشن و ملموس می‌رسد که آموزگار،‌ دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها حس کنند، تلاش‌های ایشان به توانایی دانش‌آموزان در روخوانی قرآن کریم منجر شده است. هر چند توانایی دانش‌آموزان درخواندن آیات کتاب درسی نشانگر این امر است؛ ولی اگر این توانایی به خواندن قرآن کامل ارتقا یابد، این موفقیت بهتر خود را نشان می‌دهد و دانش‌آموز به شکل عینی و ملموس احساس می‌کند که در خواندن قرآن مهارت پیدا کرده است. از این رو تمرین با قرآن کامل در برنامه‌ی آموزش قرآن گنجانده شده است. این تمرین،‌فواید بسیاری دارد که پیش از بیان روش تمرین،‌ به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود

تمرین با قرآن کامل

برنامه‌ی آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی،زمانی به نتیجه‌ی روشن و ملموس می‌رسد که آموزگار،‌ دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها حس کنند، تلاش‌های ایشان به توانایی دانش‌آموزان در روخوانی قرآن کریم منجر شده است. هر چند توانایی دانش‌آموزان درخواندن آیات کتاب درسی نشانگر این امر است؛ ولی اگر این توانایی به خواندن قرآن کامل ارتقا یابد، این موفقیت بهتر خود را نشان می‌دهد و دانش‌آموز به شکل عینی و ملموس احساس می‌کند که در خواندن قرآن مهارت پیدا کرده است. از این رو تمرین با قرآن کامل در برنامه‌ی آموزش قرآن گنجانده شده است. این تمرین،‌فواید بسیاری دارد که پیش از بیان روش تمرین،‌ به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱-      احساس توفیق در خواندن قرآن از روی مصحف؛

۲-      تقویت اعتماد به نفس در مراجعه به قرآن کریم و خواندن از روی آن در مجالس مختلف؛

۳-      تقویت علاقه یادگیری،‌انس و قرائت مستمر قرآن کریم.

روش تمرین

۱-     آموزگار از دو نفر از دانش‌آموزان کلاس می‌خواهد تا پیش از شروع کلاس با دقت و احترام قرآن را از دفتر مدرسه به کلاس بیاورند.

۲-     در صورت امکان یک قرآن در اختیار هر دانش‌آموز قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، هر میز حداقل یک قرآن داشته باشد.

۳-     آموزگار به طور تصادفی یک صفحه از قرآن را باز می‌کند و از دانش‌آموزان می‌خواهد که آن صفحه را بیاورند.

۴-     آموزگار از دانش‌آموزان می‌خواهد که به طور گروهی (افراد یک میز) چند سطر از آن صفحه را با یک‌دیگر تمرین کنند. تعداد سطرها با توجه به میزان توانایی دانش‌آموزان از حداقل دو سطر تا یک صفحه‌ی کامل می‌تواند انتخاب شود. در زمان تمرین گروهی، آموزگار بر فعالیت دانش‌آموزان نظارت دارد ودر صورت نیاز آن‌ها را راهنمایی می‌کند.

۵-     پس از اتمام فرصت تمرین گروهی، آموزگار از چند دانش‌آموز داوطلب می‌خواهد که هر کدام یک یا دو سطر از آیات همان صفحه را بخوانند.

۶-     در صورت فرصت،‌آموزگار یک صفحه‌ی دیگر را نیز به طور تصادفی انتخاب کرده و مراحل قبل را تکرار می‌کند.

در تمرین با قرآن کامل،‌رعایت نکات زیر ضروری است:

۱-      در اولین جلسه‌ی تمرین با قرآن کامل،‌آموزگار با ایجاد انگیزه و توجه دادن دانش‌آموزان به این امر که تلاش چند ساله‌ی شما به کسب مهارت در خواندن  قرآن کامل منجر شده است،‌آن‌ها را برای این تمرین آماده می‌کند.

۲-      انتخاب تصادفی صفحه‌ی مومرد نظر این حس را در دانش‌آموزان ایجاد می‌کند که ایشان می‌توانند همه‌ی قسمت‌های قرآن را بخوانند از این رو نباید این فعالیت از جزء خاصی مانند جزء سی‌ام قرآن آغاز شود.

۳-      در جلسات اولیه‌ی این تمرین،‌ممکن است به طور طبیعی دانش‌آموزان در هر سطر چندین غلط داشته‌ باشند؛ بهتر است آموزگار برخی از این اغلاط را به شیوه‌‌ی رفع اشکال تذکر دهد تا برطرف شود و از اصلاح سایر اشتباهات صرف نظر کند. خود دانش‌آموزان نیز ممکن است نسبت به ضعف خود در خواندن قرآن کامل آگاهی پیدا کنند،‌در این صورت،‌آموزگار باید تشویق آن‌ها و تقویت اعتماد به نفس،‌توضیح دهد که این ضعف طبیعی است و با تمرین و تکرار برطرف می‌شود.

۴-      در حین انجام تمرین،‌یا در سایر زمان‌های مناسب،‌دانش‌آموزان را به قرائت روزانه و مستمر قرآن کریم در خانه تشویق کنید.

۵-      در صورتی که در مدرسه،‌قرآن کامل موجود نیست از دانش‌آموزان بخواهید تا در صورت امکان، در جلسات خاص این تمرین،‌از خانه،‌قرآن کامل را همراه خود بیاورند. می‌توانید از مسجد نزدیک مدرسه یا از راه‌های دیگر نیز در این مورد اقدام کنید. در صورتی که به هیچ وجه به قرآن کامل دسترسی نداشتید، در این جلسات از صفحات قرآنی پایان کتاب درسی بهره گیرید.

۶-      تمرین با قرآن کامل، منحصر به این گونه جلسات نمی‌شود؛ بلکه در هر یک از تمرین‌های در انس با قرآن در خانه،‌ تمرینی برای مراجعه به صفحات قرآنی پایان کتاب درسی در نظر گرفته شده است. این تمرین نیز باید با دقت کامل و با رعایت نکات ضروری فوق انجام شود.

روش رفع اشکالات روخوانی دانش‌آموزان

عموم اشکالات روخوانی دانش‌آموزان به ضعف مهارت روخوانی یا به عدم دقت، شتابزدگی،‌اضطراب و عدم اعتماد به نفس مربوط است.

آموزگار باید با روش‌های گوناگون متناسب با هر اشکال آشنا باشد تا به روش صحیح اشکال دانش‌آموزان را برطرف سازد و مهارت روخوانی دانش‌آموزان را افزایش دهد.

توجه به اصول زیر برای توفیق بیش‌تر در رفع اشکالات روخوانی دانش‌آموزان ضروری است.

۱-              رفع اشکال همراه با تشویق دانش‌آموز نسبت به آن چه صحیح خوانده است انجام شود تا موجب تقویت اعتماد به نفس او گردد.

۲-              رفع اشکال باید به نحوی انجام شود که موجب اضطراب دانش‌آموز نشود.

۳-              حتی الامکان خود دانش‌آموز،‌اشکال خویش را برطرف کند.

۴-              پس از خواندن صحیح توسط دانش‌آموزان دیگر، دانش‌آموز متوجه خطای خود بشود و حتی الامکان آن را رفع کند.

۵-              رفع اشکال موجب صرف وقت بیش از حد نشود.

۶-              تسلط آموزگار بر روخوانی متن درس، موجب تشخیص بهتر اشکالات و رفع آن‌ها می‌شود.

۷-              آموزگار نباید بلافاصله،‌حالت صحیح کلمه را بخواند و نیز از دانش‌آموزان بخواهد که آن‌ها نیز چنین کاری نکنند.

۸-              رفع برخی از اشکالات به تمرین بیش‌تر و مرور زمان نیاز دارد، از این روآموزگار  نباید انتظار داشته باشد که همه‌ی اشکالات بلافاصله برطرف شود.

با توجه به اصول فوق،‌ آموزگار یکی از روش‌های زیر یا ترکیبی از آن‌ها را برای رفع اشکال انتخاب می‌کند. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱-                در حین قرائت دانش‌آموز، تذکر نمی‌دهیم،‌بلکه صبر می‌کنیم تا پس از وقف در پایان سطر تذکر لازم داده شود.

۲-                با تشویق دانش‌آموز، از او می‌خواهیم که همان عبارت را با دقت بیش‌تر بخواند. این شیوه اشکال گرفتن، بیش‌تر زمانی مفید است که اشکال دانش‌آموز، به علت عدم دقت کافی یا شتابزدگی در خواندن باشد.

۳-                توجه دانش‌آموزان کلاس را به کلمه‌ی غلط خوانده شده جلب کرده و با طرح سؤال، شکل صحیح و غلط کلمه را مقایسه می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم تا شکل صحیح را بگویند. آن گاه از دانش‌آموزی که کلمه را غلط خوانده بود می‌خواهیم که عبارت را با توجه بیش‌تر و به شکل صحیح بخواند.

۴-                اگر به نظر می‌رسد کلمه یا عبارت غلط خواندهشده برای تعدادی از دانش‌آموزان مشکل است،‌آموزگار کلمه یا عبارت را روی تخته نوشته و از همه‌ی دانش‌آموزان می‌خواهد تا با اشاره‌ی او،‌آن کلمه یا عبارت را به صورت بخش بخش بخوانند. آن‌گاه از دانش‌آموز اولی می‌‌خواهد تا عبارت را با دقت بیش‌تر و به شکل صحیح بخواند.


 

تذکر:

۱-      بعضی از دانش‌آموزان لکنت زبان دارند و عبارات را با مکث، تکرار و به کندی می‌‌خوانند. آموزگار ضمن برخورد لطیف،‌مناسب و طبیعی سعی می‌کند آن‌ها در انظار بقیه خجالت زده و مورد تمسخر قرار نگیرند.

۲-      مناسب است دانش‌آموزان را به گروه‌های چند نفره تقسیم کنیم تا آیات درس را برای یک‌دیگر بخوانند و اشکالات روخوانی و قرائت یک‌دیگر را اصلاح کنند. سعی شود افراد ضعیف با افراد قوی،‌ هم گروه شوند تا برای یک‌دیگر مفیدتر باشند و نتیجه‌ی بهتری حاصل شود.

منبع: گروه درسی قرآن دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

درباره صدای آموزگار

با سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بنده ای از بندگان خدا هستم که امیدوارم و دوست دارم که جز خدا برای هیچ چیز و هیچ کس دیگر بنده نباشم. شما هم دعایم کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

دانلود نمونه سوالات پایه‌ی ششم

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه ششم ...