۹۰-۰۹-۰۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اصول و ضوابط طراحی سوالات امتحانی...

طرح سوالات امتحانی، فرایندی است که نیاز به...

۹۰-۰۹-۰۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نکات کلیدی و راهنمای ریاضی ششم ابتدا...

1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید. 2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است. 2-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید. 2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

۹۰-۰۹-۰۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

بازدید معاون محترم وزیر از آموزشگاه ...

در مورخه ۱/۹/۹۰ روز سه شنبه معاون محترم وزیر...

۹۰-۰۹-۰۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

چطور میشه فولدری به اسم con ایجاد کر...

شما برای ایجاد این پوشه هر جایی که مد...

۹۰-۰۸-۲۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

دریافت منابع و محتوای آزمون دوره غیر...

 دریافت منابع و محتوای آزمون دوره غیر...

Amuzgar