۹۰-۱۱-۱۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نقش فناوری اطلاعات در آموزش...

انسانها از اولین لحظات زندگی درحال تلاش و...

۹۰-۱۱-۰۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

لیست نرم افزارهای تولید محتوای الکتر...

بازدید کنندگان گرامی برای مشاهدی ی لیست...

۹۰-۱۱-۰۲

ارسال شده توسط | ۲ نظر

سناریو نویسی برای یک درس...

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی – یادگیری مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزی آن، در سال 1950 به وسیله روان شناسان برجسته امر تعلیم و تربیت "بنجامین . اس . بلوم" شکل گرفت و در سال 1962 " رابرت گلیرز" نظرات تکمیلی خود را در راستای دیدگاههای بلوم مطرح کرد که تا به امروز نیز مدنظر برنامه ریزان و هدف گذاران آموزشی و دست اندرکاران امور آموزشی در سطح جهان بوده است.

۹۰-۱۱-۰۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

سناریو نویسی برای یک درس...

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار...

۹۰-۱۰-۳۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نمونه سوالات بنویسیم...

برچسب‌ها: نمونه سوالات...

Amuzgar