۹۰-۱۱-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اصول طراحی سوال

قواعد تهیه سؤالهای...

۹۰-۱۱-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

سناریوی آموزشی و تربیتی درس قرآن پای...

آشنایی با سوره ی بقره آیه ۲۵۹ (درس...

۹۰-۱۱-۲۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نمونه ی فرم سناریوی آموزشی...

به ادامه ی نوشتار مراجعه شود… برچسب‌ها:...

۹۰-۱۱-۲۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

سناریوی آموزشی و تربیتی درس قرآن پای...

آشنایی با سوره ی بقره آیه 259 (درس هفت) تحلیل مفهوم: - آشنایی با آیه 259 سوره بقره - آشنایی با قدرت مطلق خداوند تنظیم اهداف جزئی وتعیین ساختار دانش

۹۰-۱۱-۱۹

ارسال شده توسط | ۰ نظر

تست تعیین سطح زبان انگلیسی...

برای مشاهده ی تست تعیین سطح زبان انگلیسی به...

Amuzgar