۹۲-۰۷-۰۶

ارسال شده توسط | ۰ نظر

دانلود نکات مهم ریاضی ششم...

دانلود نکات مهم ریاضی ششم

نکات مهم درس ریاضی ششم ابتدایی به صورت فصل...

۹۲-۰۷-۰۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

خطای دید بسیار عجیب

خطای دید بسیار عجیب

به تصویر زیر دقت کنید.مربع های A و B را با دقت...

۹۲-۰۶-۳۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

باز آمد بوی ماه مدرسه *** بوی بازی های راه مدرسه

۹۲-۰۶-۲۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

ساعات کار ادارات ومشاغل در شهر تهران...

ساعات کار ادارات ومشاغل در شهر تهران به روال قبل بر می گردد.

بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت وزیران ، در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند

Amuzgar