9 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

برگزاری آیین تجلیل و معارفه مدیر آمو...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2014/04/138.jpg

سید مصطفوی ،مدیر کل آموزش و پرورش استان...

9 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

آقای قهرمان اشرف نجف آباد به عنوان م...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2014/04/moarefeh930209.jpg

طی حکمی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان...

6 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 5 نظر

دانلود منبع آزمون آشنایی با اندیشه ه...

دانلود منبع آزمون آشنایی با اندیشه ها و...

5 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

دانلود منبع آزمون آشنایی بامدیریت مص...

دانلود منبع آزمون آشنایی بامدیریت مصرف...

3 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

HDR چیست، چه تاثیری در عکاسی دارد و ...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2014/04/a_hdr.jpg

در دنیای عکاسی حتماً تا به حال با عبارت HDR...

Amuzgar