۹۷-۱۰-۲۹

ارسال شده توسط | ۰ نظر

امر به معروف و نهی از منکر، فرایضی ک...

امر به معروف و نهی از منکر موضوع ویژه ی...

۹۷-۱۰-۲۸

ارسال شده توسط | ۰ نظر

کارگاه مهارت های ارتباطی مربیان پرور...

در جلسه توجیهی معاونین و مربیان پرورشی...

Amuzgar