29 دی 1397

ارسال شده توسط | 0 نظر

امر به معروف و نهی از منکر، فرایضی ک...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2019/01/IMG_7966.jpg

امر به معروف و نهی از منکر موضوع ویژه ی...

28 دی 1397

ارسال شده توسط | 0 نظر

کارگاه مهارت های ارتباطی مربیان پرور...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8008.jpg

در جلسه توجیهی معاونین و مربیان پرورشی...

Amuzgar