۹۹-۰۱-۱۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

تدریس فصل یازدهم علوم تجربی پایه هشت...

تدریس فصل یازدهم علوم تجربی پایه هشتم...

۹۹-۰۱-۰۷

ارسال شده توسط | ۱نظر

تدریس فصل چهارم فیزیک پایه دهم علوم ...

تدریس فصل چهارم فیزیک پایه دهم علوم تجربی...

۹۹-۰۱-۰۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

تدریس فصل چهارم فیزیک پایه دهم علوم ...

تدریس فصل چهارم فیزیک پایه دهم علوم تجربی...

Amuzgar