۹۰-۱۱-۲۲

ارسال شده توسط در دسته‌بندی نشده | ۰ نظر

اصول طراحی سوال

قواعد تهیه سؤالهای جورکردنی

ردیف      قو ا عــــــد

۱              سعی کنیدپرسش ها یا پاسخ های یک سؤال همه  به یک مفهوم، طبقه یازمینه مرتبط باشد .

۲              بین چهار تا هفت مورد در فهرست پرسش یا پاسخ سؤال ها گنجانده شود .

۳              تعداد سؤالها و پاسخها مساوی نباشد .( تعداد پاسخها حداقل یکی بیشتر از تعداد سؤالها باشد )

۴              عبارتهای بلندتر باید بدنه اصلی را تشکیل دهد و عبارتهای کوتاه تر در ستون دوم قرار گیرد .

۵              در راهنمای سؤال ها نحوه ی عمل دانش آموزان را به دقت بنویسید .

۶              نصف مطلب یک سؤال را دریک صفحه ونصف دیگر آن را درصفحه ی دیگر قرار ندهید.

۷              فهرست پاسخ ها را به صورت منطقی مرتب کنید .( نامها بر اساس حروف الفبا – تاریخ ها به ترتیب زمان واعدادازکوچک به بزرگ یا بالعکس

برچسب‌ها: طراحی سؤالهای جورکردنی, سؤال های چند گزینه ای, سؤالهای صحیح – غلط, سؤالهای کوتاه‌پاسخ, سؤالهای تشریحی

قواعد تهیه سؤالهای جورکردنی

ردیف      قو ا عــــــد

۱              سعی کنیدپرسش ها یا پاسخ های یک سؤال همه  به یک مفهوم، طبقه یازمینه مرتبط باشد .

۲              بین چهار تا هفت مورد در فهرست پرسش یا پاسخ سؤال ها گنجانده شود .

۳              تعداد سؤالها و پاسخها مساوی نباشد .( تعداد پاسخها حداقل یکی بیشتر از تعداد سؤالها باشد )

۴              عبارتهای بلندتر باید بدنه اصلی را تشکیل دهد و عبارتهای کوتاه تر در ستون دوم قرار گیرد .

۵              در راهنمای سؤال ها نحوه ی عمل دانش آموزان را به دقت بنویسید .

۶              نصف مطلب یک سؤال را دریک صفحه ونصف دیگر آن را درصفحه ی دیگر قرار ندهید.

۷              فهرست پاسخ ها را به صورت منطقی مرتب کنید .( نامها بر اساس حروف الفبا – تاریخ ها به ترتیب زمان واعدادازکوچک به بزرگ یا بالعکس )

۸              در فهرست سؤال ها ی جورکردنی از کاربرد جملات ناتمام خودداری شود .

۹              همه ی پرسش ها و پاسخ های یک سؤال را در یک صفحه قرار دهید.

۱۰            پرسش ها را با شماره و پاسخ ها را با حروف مشخص کنید.

۱۱            فهرست پرسش ها و پاسخ ها نباید به گونه ای تهیه شوند که پاسخ های غلط کاملامشخص باشندودانش آموزان به راحتی آن ها را کنار بزنند.

۱۲            سعی کنیدپاسخ هایی را بنویسید که بیش از یک بار مورد استفاده قرار گیرند.

۱۳            همه پاسخ ها حتی پاسخ های اضافی به گونه ای باشند که برای دانش آموزان بی اطلاع از جواب درست جلوه کنند.

 

قواعد تهیه سؤال های چند گزینه ای

ردیف      قو ا عــــــد

۱              هر سؤال فقط یک هدف آموزشی را اندازه بگیردوشامل بخش مهمی از محتوای درس باشد.

۲              گزینه درست هر سوال یا باید تنها گزینه ی درست در میان سایر گزینه هاباشد یا از گزینه های انحرافی به طور قطع درست تر یا بهتر باشد .

۳              بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در هر سؤال قرار ندهید .

۳              برای اندازه گیری یادگیری سطوح بالاتراستفاده کنید، نه فقط یادآوری کلمه به کلمه

۴              از کاربرد اشاراتی که منجربه حدس زدن پاسخ می شود خودداری کنید(تنه سؤال و گزینه صحیح از بعضی جهات شبیه هم نباشند.)

۵              سؤالها کاملا روشن و واضح نوشته شود .ودرحد درک وفهم آنان باشد.

۶              از تکرار کلمات در گزینه ها خودداری کنید .

۷              مطلب اصلی به طور کامل در بدنه سؤال قرار گیرد .

۸              حتی الامکان همه گزینه ها متجا نس وبه موضوع واحدی مربوط باشند.

۹              سعی کنید برای اندازه گیری یادگیری سطوح بالاتر از موقعیت های تازه که با مثال های کتاب وموقعیت های به کار رفته در کلاس متفاوت هستند ، استفاده کنید

۱۰            با انتخاب گزینه های انحرافی مناسب که ظاهری منطقی دارندودرست جلوه می کنند، توجه آزمون شوندگان کم اطلاع را به آن ها جلب کنید .

۱۱            در سؤال های منفی  ، کلمات  منفی را برجسته کنید  .(  می توان زیر کلمات منفی خط کشید.)

۱۲            هر سؤال مستقل از سؤال دیگر نگارش شود .( پاسخ به یک  سؤال  نباید شرط لازم برای پاسخ دادن به  سؤال دیگری باشد.)

۱۳            سعی کنیدطول گزینه هایک اندازه باشد.(وطول گزینه درست درسؤال های مختلف تغییرکند .)

۱۴            محل گزینه های درست درمیان گزینه ها به صورت تصادفی انتخاب شود .

۱۵            از نوشتن سؤال های منفی مضاعف ( سؤال و گزینه هردو منفی ) خودداری شود .

۱۶            تاحد امکان گزینه هایی همچون« همه موارد با لا» ،«همه ی آن چه که گفته شد» و نظایر آن خودداری شو د .

۱۷            بهتر است ازکاربرد متضادها صرف نظر کردویا از دو زوج متضاد برای سوال های چهار گزینه ای استفاده شود.مثال :بارش باران چه نوع تغییری است؟

فیزیکی مضر  فیزیکی مفید   شیمیایی مفید   شیمیایی مضر

۱۸            تعداد گزینه های هر سؤال  بین ۳ تا ۵ مورد باشد .

۱۹            سعی شودگزینه هایی هم چون« هیچ یک ازموارد بالا»،«هیچ یک ازآنها»ونظا یرآن به کار نبرید

۲۰            از گزینه ی نمی دانم استفاده نشود ( مگر برای آزمونهای تکوینی که برای شناسایی مشکلات یادگیری وآموزش به کار می روند و هدف نمره دادن نیست)

۲۱            سؤال هایی که به صورت جمله  ناتمام نوشته می شود ، جای خا لی را در قسمت پایانی سؤال قرار دهید.

۲۲            سؤال ها را طوری بنویسید که همه ی گزینه ها از لحاظ دستوری با تنه ی سوال هماهنگی داشته باشند. به ویژه در رابطه با سوال هایی که متن آن ها نیمه تمام و پاسخ ها مکمل آن هستند وگزینه های غلط آن هایی نباشند که از نظر دستوری تنه سوال راکامل نکنند.

 

قواعد تهیه سؤالهای صحیح غلط

ردیف      قو ا عــــــد

۱              حتی الامکان ساده و مختصر نوشته شوند .

۲              طول سؤال‌های درست و سؤال‌های نادرست حتی الامکان هم اندازه باشند .

۳              از کاربرد کلماتی مانند«همه»،«بعضی وقتها»،«غالبا»، «هرگز»و…بپرهیزید .

۴              از کاربرد جمله ها ی منفی ، بویژه جمله ها ی دو بار منفی اجتناب شود .

۵              از کاربرد کلماتی مانند معمولا یا به طور کلی که راهنمای خوبی برای سؤالهای درست هستند اجتناب کنید .

۶              درستی یا نادرستی جملات برای کسانی که موضوع سؤال را یاد گرفته اند آشکار باشد .

۷              بهتراست تعداد جمله های نادرست اندکی بیشترازتعداد جمله های درست باشد .

۸              جمله ها عینا از روی جملا ت کتاب نوشته نشوند. (با عبارات تازه وبه شیوه های نو بنویسید. )

۹              هر جمله فقط به  یک هدف آموزشی مهم  مربوط باشد

 

قواعد تهیه سؤالهای کوتاه‌پاسخ

ردیف      قو ا عــــــد

۱              هرسؤال باید برای سنجش یک هدف آموزشی طرح شود.

۲              صورت سؤال را طوری بنویسید که با یک کلمه، عدد، فرمول ،عبارت یا جمله ی کوتاه جواب داده شود وتنها یک جواب درست داشته باشد.

۳              در سؤال‌های عددی واحد مقیاس و میزان دقتی را که در محاسبات باید رعایت شوند مشخص کنید.متال :مساحت ؤمینی به طول ۵۰۰متر چند هکتار است ؟

۴              در سؤال‌های کامل کردنی، جای خالی باید مطالب مهم را شامل شود.

۵              در سؤال های کامل‌کردنی، تعدادزیادی جای خالی منظور نکنید.گاه ازدوجا خالی استفاده می شود آن هم درشرایطی که صورت سئوال هیچ گونه ابهامی درآن نباشد.

۶              جای خالی سؤال کامل‌کردنی را تا آنجا که امکان دارددر قسمت پایانی سؤال قرار دهید.

۷              در سؤال‌های کامل‌کردنی، از کاربرد اشاراتی که منجربه حدس زدن پاسخ می شود خودداری کنید.مثال افراد دوربین اجسام (دور)راخوب می بینند.

۸              صورت سؤال را با نقل عین جملات کتاب ننویسید.

۹              طول همه فواصل خالی یکسان باشد

 

قواعد تهیه سؤالهای تشریحی

ردیف      قو ا عــــــد

۱              با رسم جدول مشخصات آن درس، دقت کنید که سؤال‌ها به طور مستقیم به هدف‌های آموزشی مربوط شوند.

۲              سؤال‌های تشریحی را تنها به اندازه‌گیری هدف‌ها یی محدود کنید که با سایر انواع آزمون‌ها به خوبی قابل اندازه‌گیری نیستند(برای اندازه گیری هدف های دانش از سئوال های تشریحی استفاده نکنید)

۳              صورت سؤال‌ها را با عبارات وکلمات واضح مثل «تعریف کنید» ،« خلاصه کنید» ، «حل کنید» ،«طبقه بندی کنید» و… بنویسید واز کلمات« بحث کنید »،« بررسی کنید»و… استفاده نکنیدو درکاربرد کلمات «توضیح دهید» و«مقایسه کنید» بهتر است منظور خود رابه صراحت بیان کنید

۴              ازکاربرد کلمات« چه کسی»،«چه وقت»،«کجا»و… بپرهیزید.از کلمات «چرا»، «چگونه» ،«به چه دلیل» و… استفاده کنید.

۵              تا حد امکان از سؤال‌های تازه و موقعیت‌های جدید استفاده کنید.

۶              در مورد سؤال‌های مربوط به موضوعات و عقاید بحث‌انگیز از آزمون شونده خواسته شود تا شواهد لازم برای مستند کردن عقیده انتخابی را بیان کند.

۷              برای پاسخ دادن به سؤال‌ها زمان کافی در نظر بگیرید.

۸              عواملی راکه در ارزشیابی آزمون‌های تشریحی دخالت خواهید داداز پیش تعیین و به اطلاع آزمون شوندگان برسانید.مثل نکات دستوری،خوش خطی، املای درست کلمات

 

برچسب‌ها: طراحی سؤالهای جورکردنی, سؤال های چند گزینه ای, سؤالهای صحیح – غلط, سؤالهای کوتاه‌پاسخ, سؤالهای تشریحی

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای درج شکلک روی شکلک مورد نظر کلیک کنید

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

Amuzgar