۹۱-۰۹-۰۲

ارسال شده توسط در دسته‌بندی نشده | ۱نظر

اعداد بسیار بزرگ

شاید تا به حال به این فکر کرده باشید که بعد از میلیارد چیست؟؟

ترتیب بدین صورت است که بعد از هزار و میلیون میلیارد داریم که بیلیارد هم خوانده می شود و بعد از آن بیلیون و تریلیون و … را داریم. به طور کلی اعداد را می توان در جدول زیر مشاهده کرد. 

البته این جدول را می توان تا ۱۰۰ مورد نوشت که آخرین آن 10۶۰۰ است که قابل تصور هم نیست.

شاید تا به حال به این فکر کرده باشید که بعد از میلیارد چیست؟؟

ترتیب بدین صورت است که بعد از هزار و میلیون میلیارد داریم که بیلیارد هم خوانده می شود و بعد از آن بیلیون و تریلیون و … را داریم. به طور کلی اعداد را می توان در جدول زیر مشاهده کرد. 

البته این جدول را می توان تا ۱۰۰ مورد نوشت که آخرین آن 10۶۰۰ است که قابل تصور هم نیست.

توجه داشته باشید اعداد بالا عدد ۱۰ نشان دهنده تعداد صفر های جلوی عدد ۱۰ می‌باشد .

 

 Worldجهان

 USآمریکا

 n زیلیون 

 nth zillion

 n

 10۶

 10۶

  میلیون

 Million

 1

 10۹

 

  میلیارد

 Milliard

 2

 10۱۲

 10۹

   بیلیون

 Billion

 3

 10۱۸

 10۱۲

 تریلیون

 Trillion

 4

 10۲۴

 10۱۵

  کوادریلیون

 Quadrillion

 5

 10۳۰

 10۱۸

 کوینتیلیون

 Quintillion

 6

 110۳۶

 10۲۱

  سیکستیلون

 Sextillion

 7

 10۴۲

 10۲۴

 سپتیلیون

 Septillion

 8

 10۴۸

 10۲۷

 اکتیلیون

 Octillion

 9

 10۵۴

 10۳۰

  نونیلیون

 Nonillion

 10

 10۶۰

 10۳۳

 دسیلیون  

   Decillion

 11

 10۶۶

 10۳۶

 آندسیلیون

 Undecillion

 12

 10۷۲

 10۳۹

   دودسیلیون

 Dodecillion

 13

 10۷۸

 10۴۲

   تریدسیلیون

 Tredecillion

 14

 10۸۴

 10۴۵

  کواتردسیلیون

 Quattuordecillion

 15

 10۹۰

 10۴۸

 کویندسیلیون

 Quindecillion 

 16

 10۹۶

 10۵۱

 سیکسدسیلیون

 Sexdecillion

 17

 10۱۰۲

 10۵۴

 سپتندسیلیون

 Septendecillion

 18

 10۱۰۸

 10۵۷

 اکتودسیلیوم

 Octodecillion

 19

 10۱۱۴

 10۶۰

 نومدسیلیون

 Novemdecillion

 20

  1. سلام آقا معلم

گذاشتن پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =

Amuzgar