8 آذر 1392

ارسال شده توسط | 0 نظر

نوحه ترکی زینبیم گل آل الیمدن+اویان ...

مداحی ترکی (آذری) زبان حال امام حسین علیه...

5 آذر 1392

ارسال شده توسط | 1نظر

نوحه ترکی سردار سروقامت لبیک یا ابوا...

مداحی ترکی در وصف شجاعت و مردانگی و ایثار...

Amuzgar