11 بهمن 1394

ارسال شده توسط | 0 نظر

آموزش کار با اسیلوسکوپ برای افراد مب...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2016/01/osicop.png

اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا...

Amuzgar