16 بهمن 1394

ارسال شده توسط | 0 نظر

افرایش سرعت بوت ویندوز...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2016/02/boot-technical_48520.jpg

اگر از یک سیستم نسبتاً قدیمی ویندوزی...

Amuzgar