۹۳-۰۱-۱۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

تست هوش

تعداد سوالات ۴۰ تا هستش و شما ۴۰ دقیقه برای پاسخ دادن زمان دارید برای پاسخ دادن باید مشخص کنید در جای خالی کدامیک از اشکال A تا H باید قرار گیرد که با ۸ شکل دیگر هماهنگ باشد.

۹۲-۰۷-۲۲

ارسال شده توسط | ۵ نظر

در تصویر زیر چند چهره دیده می شود+تس...

هوش خود را بیازمایید! در این تصویر چند چهره...

Amuzgar