۹۲-۰۵-۲۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نتیجه ی رای اعتماد نمایندگان مجلس شو...

چهار روز بررسی برنامه و صلاحیت دولت و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به پایان رسید و مجلس به مرحله اخذ رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی شد.

Amuzgar