۹۲-۱۱-۱۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

فردی که با چک شخصی هواپیمای حامل اما...

در سال 57 یک جوان ایرانی به شرکت "ایر فرانس" رفت و هواپیمای حامل امام (ره) و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد.

Amuzgar