۹۷-۰۴-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

زبانحال به حضرت ابوالفضل العباس (علی...

سبک : یاران چه غریبانه … لایلای...

۹۷-۰۴-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

زبانحال حضرت ابوالفضل العباس (علیه ا...

  در سبک : قدم قدم ییتیش هرایه...

۹۷-۰۴-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

زبانحال حضرت امام حسین (علیه السلام)...

سبک : یانورام من ….. دشمن گولوراویان ...

۹۷-۰۴-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

استمداد حضرت ابوالفضل العباس (علیه ا...

قانمی توکماخلقا بیر عده اوباش حسین بیر...

۹۷-۰۴-۲۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

زبانحال حضرت امام حسین (علیه السلام)...

ای شاهباز بی پریم میداندا یاتما دور...

Amuzgar