20 مهر 1395

ارسال شده توسط | 0 نظر

بازیابی رمز ویندوز 7

ابتدا DVD ویندوز ۷ را در داخل درایو کامپیوتر...

10 اسفند 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

چگونه با خط فرمان ویندوز، ویندوز را ...

http://www.amuzgar.ir/wp-content/uploads/2015/03/amuzgar_com_properties.jpg

پس از یک دوره از زمان(نسخه های دنباله دار)...

Amuzgar