۹۵-۰۸-۰۲

ارسال شده توسط | ۰ نظر

پدافند عامل و غیرعامل چیست؟...

به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌گردد كه مستلزم بكارگيري جنگ افراز نبوده و با اجراي آن مي‌توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غير نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد.

۹۵-۰۸-۰۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری و...

بخش اول: * این موضوع را قبلاً هم ابلاغ کرده...

۹۴-۰۷-۲۵

ارسال شده توسط | ۱نظر

پدافند غیرعامل و ایمن سازی در ساختما...

امروزه مدرسه، از مهم ترین نهادهای اجتماعی،...

Amuzgar