خانه / آرشیو برچسب: کوچکترین مضرب مشترک

آرشیو برچسب: کوچکترین مضرب مشترک

روش تعیین کوچکترین مضرب مشترک

برای  تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد به صورت زیر عمل می کنیم: * ابتدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را پیدا می کنیم. * یکی از دو عدد را بر بزرگترین مقسوم علیه مشترک به دست آمده تقسیم ...

ادامه مطلب »