۹۱-۰۶-۰۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی د...

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی در یک...

۹۰-۱۲-۰۷

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نمونه سوالات علوم آزمایشگاهی پنجم اب...

نمونه سوالات علوم آزمایشگاهی پنجم...

۹۰-۱۱-۲۰

ارسال شده توسط | ۰ نظر

سناریوی آموزشی و تربیتی درس قرآن پای...

آشنایی با سوره ی بقره آیه 259 (درس هفت) تحلیل مفهوم: - آشنایی با آیه 259 سوره بقره - آشنایی با قدرت مطلق خداوند تنظیم اهداف جزئی وتعیین ساختار دانش

۹۰-۰۹-۰۴

ارسال شده توسط | ۰ نظر

اصول و ضوابط طراحی سوالات امتحانی...

طرح سوالات امتحانی، فرایندی است که نیاز به...

۹۰-۰۸-۰۱

ارسال شده توسط | ۰ نظر

دو نکته مهم در خصوص دفتر« مدیریت فرا...

دو نکته  مهم در خصوص دفتر«  مدیریت...

۹۰-۰۷-۰۳

ارسال شده توسط | ۰ نظر

نمونه ی طرح درس ریاضی پنجم...

هدف کلی:        دانش آموزان در این درس...

Amuzgar