منابع ضمن خدمت | صدای آموزگار
12 تیر 1398

ارسال شده توسط | 0 نظر

دانلود محتوای دوره های ضمن خدمت اجبا...

برای دانلود هریک از منابع روی عنوان آن...

18 آبان 1395

ارسال شده توسط | 0 نظر

شرکت در آزمون سراسری به سوی فهم قرآن...

پیرو مجوز شماره 486522 سازمان امور اداری و...

30 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

اطلاعیه برگزاری دوره قوانین و مقررات...

به اطلاع همكاران محترم می رساند پیرو آزمون...

6 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 5 نظر

دانلود منبع آزمون آشنایی با اندیشه ه...

دانلود منبع آزمون آشنایی با اندیشه ها و...

5 اردیبهشت 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

دانلود منبع آزمون آشنایی بامدیریت مص...

دانلود منبع آزمون آشنایی بامدیریت مصرف...

21 آبان 1391

ارسال شده توسط | 0 نظر

دریافت منابع و محتواي آزمون دوره غير...

دریافت منابع و محتواي آزمون دوره غير حضوري پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي

دریافت منابع و محتواي آزمون دوره غير...

Amuzgar