خانه / 1390 / مهر

آرشیو ماهانه: مهر 1390

نمونه ی طرح درس ریاضی پنجم

هدف کلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند. اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:                                   با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)                                   به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند ...

ادامه مطلب »