17 فروردین 1393

ارسال شده توسط | 0 نظر

تست هوش

ضریب هوش متوسط بین ۹۵ تا ۱۱۰ بوده و ضریب...

Amuzgar