پنجم ابتدایی

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی در یک نگاه

اهداف یادگیری قرآن در دوره ابتدایی در یک نگاه               ۱-مهارت خواندن قرآن کریم             ۲-مهارت درک تدریجی معنای عبارات وآیات ساده قرآن کریم             ۳-مهارت تدبر اولیه درعبارات قابل فهم وکاربردی(پیام قرآنی) به منظورفکرکردن ودرک ...

ادامه مطلب »

اصول و ضوابط طراحی سوالات امتحانی

طرح سوالات امتحانی، فرایندی است که نیاز به دقت و توجه خاص در رابطه با دانش آموز،کتاب و مواد درسی و شرایط و نوع امتحان دارد. زیرا موضوعات درسی با هم متفاوتندو دانش آموزان نیز از استعدا،ددرجه یاد گیری، سطح ...

ادامه مطلب »

نمونه ی طرح درس ریاضی پنجم

هدف کلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند. اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:                                   با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)                                   به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند ...

ادامه مطلب »